התקשרו איתנו | הצטרפו לרשימת התפוצה  |   | 

יהדות עכשיו

פרשת השבוע: תכנית פעולה כלכלית
מאת: הרב משה ויהונתן גרילק | פורסם: 27.05.2016 12:20
כיצד במצוות היובל טמונים גרעיני הפתרון לבעיות חוסר השוויון והצדק בחברה האנושית? פרשת בהר ופישרה


"וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה... ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו..." {ויקרא כ"ה, י'-י"ג}.

לאחר כיבוש יהושע, זכה כל שבט לנחלתו. נחלת השבט עצמו חולקה בין ראשי בתי האב. כל אחד מבני ישראל זכה לאדמה פרטית, שהיתה רכושו.


זהו מצב מבורך, אידיאלי, לפרט ולחברה. אולם יש להניח שמצב חלוקה ראשוני זה לא נשמר לאורך ימים. המציאות הכלכלית חזקה מכל תיאוריה על שוויון, על זכויות ועל צדק.

בני ישראל החלו גם לסחור בצד חיי החקלאות שפיתחו. אדמות נקנו ונמכרו. נחלות החליפו ידיים. ובתוך שנים לא רבות נוצרה מפה חדשה של ארץ ישראל, המנומרת באחוזות גדולות. ארץ, שעה שנחלות רחבות ידיים הפכו לרכוש פרטי של יחידים.

היוזמה והזריזות של המעטים הפכה אותם לעילית כלכלית. לעומתם גדל בהתמדה גם ציבור חסרי הקרקע, שהאילוץ הכלכלי שינה את מצבם לחלוטין. כך נוצר פער חברתי בולט.

עד שנת החמישים...

כשהחובות בטלו כולם

ביום הכיפורים של שנת היובל תקע השופר את תקיעת החופש והחירות, ואזיקי הארץ נשמטו מאליהם. כבלי הכלכלה הוסרו מעל "מדינת היובל" הקדומה. בבת אחת התפרקו האחוזות הגדולות.

כל אדם שב אל נחלת אבותיו, לעבדה מחדש. הרכוש הבסיסי - האדמה - שב להיות רכושו של בעליו האמיתיים. החובות בטלו כולם. העבדים, שבכורח התנאים שיעבדו את עצמם, זקפו מחדש את קומתם, נשמו מלוא הריאות חירות. בדרכם הביתה זכו לברכתו החמימה של אדונם: "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה... ושבתם איש אל משפחתו".

כך חגג השוויון, שוויון האמת, את חגו הגדול. נמוגו המעמדות שהתפתחו במשך השנים. האיזון הכלכלי שהופר – הושב על כנו. רגע נפלא ומשכר!

ולאחר מכן?... בתום שנת השוויון, האחווה והחירות?

הכל התחיל מחדש. שוב נפתח הפתח למשק חופשי. מאבקי הכישרון והתושיה, החריצות והמעשה, יצאו שוב למירוץ מכשולים חדש עד... שנת החמישים הבאה.

התבלין האידיאולוגי

אכן, במצוות היובל טמונים גרעיני הפתרון לבעיות החברה האנושית. עקרונותיה העתיקים יכולים בהחלט לשמש בסיס לתכנית פעולה כלכלית, אפילו כלל עולמית, שתביא לחלוקה חדשה וצודקת יותר של משאבי תבל.

אולם היישום ואפשרות הפעלת העקרונות האמורים, תלויים בפרט 'קטן', שאותו 'שוכחים' משום מה, שעה שמעלים על נס מצווה זו. בלעדיו לא תיכון מלכות היובל בעולם.

פרט 'קטן', המוזכר ברורות באחד מפסוקי המצווה: "והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי"... תוספת שהיא התבלין האידיאולוגי המונח ביסוד המצווה, המשלבת את החירות הגמורה הניתנת לכל אחד מישראל להפעיל כרצונו את אמצעי הייצור (האדמה) – עם שלילת הבעלות המוחלטת עליה, "כי לי הארץ".

מעובד מספרו של הרב משה גרילק "פרשה ולקחה" ע"י בנו יהונתן גרילק

לכל הכתבות החדשות

הוסף תגובה חדשה