התקשרו איתנו | הצטרפו לרשימת התפוצה  |   | 

יהדות עכשיו

פרשת השבוע: ימין ושמאל רק חול וחול

מאת: יהונתן גרילק, מיוחד ל-ILUSA | פורסם: 09.06.2016 20:19
מדוע נזקקו בני ישראל ל-40 שנות ניתוק במדבר מכל מגע עם תרבויות אחרות? פרשת במדבר ופישרה

32 פרקים לספר במדבר. 32 אבני דרך, המציינות את מסלול המעבר מהמון עבדים אל עם מגובש ומסודר, הנושא זהות וייעוד ברורים.

בואו נזכור שהמדבר היה ערש אומתנו. שם קם העם היהודי, ובו עוצבה דמותו הרוחנית. בו - ולא בארץ כנען.

כאשר התקרב העם לגבולות הארץ כבר היתה רוחו איתנה, נושאת בשורתה של האמונה, יודעת את מטרתה ואת האופי של משטר החיים שברצונה להגשים במדינה שתוקם על הריסות כנען האלילית, האכזרית והמופקרת. במדבר חושלה רוחו של העם. המדבר הוא איפוא בית היוצר לנשמת האומה.

העם נטש את מצרים - תרבות אלילית על כל המשתמע ממנה לרוע, לאכזריות, לזימה ולגישה חומרנית לחיים. השפעתה של תרבות זו היתה עמוקה גם על הנדכאים שבין העבדים, בני ישראל.

לעומתה ניצבת הארץ המובטחת כנען. גם בה שיגשגה תרבות אלילית מלאת חטא. והיא, בדומה למצרים, היוותה סכנה רוחנית כבירה לעם ישראל, החייב עתה להשתחרר מעול החושניות הפאגנית כדי ליצור מוקד לפעילות רוחנית.

הפתרון האידיאלי

באיזה כלים יוכלו עבדים חסרי תרבות עצמאית לפתח נוגדנים נגד השפעתן החזקה של התרבויות הגדולות? כיצד יוכלו לפתח אורח חיים מנוגד בתוך סביבה רוויית אלילות, הקרבת קרבנות אדם וזנות במקדשים?

במדבר! באיזור חיץ ניטרלי בין שתי הארצות.

המדבר הפך לפתרון האידיאלי. כי היו אלו 40 שנות ניתוק מכל מגע עם תרבויות אחרות. היתה זו שהייה במדבר ריק מכול. ימין ושמאל רק חול וחול. לא בית, לא סיעת בני אדם, לא משטר חברתי כופה, לא אורחות חיים שגובשו - נקי מכל השפעה זרה. לשכוח לאט לאט את תרבות מצרים, להרחיקה במודע מן הלב ומן המעשה, מן המחשבה ומן הרגש, ולקלוט בהכרה את האמונה החדשה הניצבת כאנטיתזה מוחלטת לעולם שמחוץ למדבר.

כן, דווקא מהמדבר! כי בו שררו תנאי ההתפתחות הטובים ביותר, בלא השפעות זרות ובאין מפריע.

לכל הכתבות החדשות

התרשים מאתרו של חכם סאסי 

הוסף תגובה חדשה